Platforma szkoleniowa finansowana przez UE z bezpłatnym dostępem dla wszystkich
za poszerzenie horyzontów zawodowych kobiet bezrobotnych lub o niskich kwalifikacjach poprzez zapoznanie ich z tworzeniem oprogramowania.
ROZPOCZNIJ
01
Przekwalifikowanie w zawodach związanych z kodowaniem

Skąd takie przekwalifikowanie ?

KORZYŚCI DLA KOBIET!
Wyższe wynagrodzenie to pewna emerytura,
Dobre warunki zatrudnienia,
Praca zespołowa,
Szybkie i dostępne przekwalifikowanie,
Rekruterzy szukają kobiet,
Lepsze możliwości rozwoju zawodowego.

KORZYŚCI SPOŁECZNE:
Bardziej widoczne kobiety w sektorze IT,
Narzędzia cyfrowe tworzone także przez kobiety,
Większa sprawiedliwość społeczna,
Równe możliwości dla wszystkich.