O Projekcie

Programowanie to zawód, do którego można wejść bez wyższego wykształcenia kierunkowego – wystarczą kursy i zaangażowanie. Praca na tym rynku jest zwykle lepiej płatna niż zawody poza gospodarką cyfrową, w któych pracuje wiele kobiet (sprzedaż, opieka, praca biurowa, catering, sprzątanie,…).

 

Obecnie tylko 60% kobiet w Europie jest zatrudnionych, w przeciwieństwie do 76% mężczyzn. Bezrobotne kobiety o niskich kwalifikacjach i kobiety wykonujące pracę o niepewnym charakterze zwykle wybierają pracę w sferze domowej. Struktury wspierające zatrudnienie są ważne, aby pomóc kobietom w poszerzaniu ich horyzontów zawodowych, aby mogły konkurować w branży o lepszych perspektywach rozwoju.

 

Programowanie jest jednym z zawodów, w którym dominują mężczyźni. Tylko 16% europejskich specjalistów ICT i 6% programistów w skali całego świata to kobiety. W raporcie Komisji Europejskiej „Kobiety aktywne w sektorze ICT” stwierdza się, że zaangażowanie większej liczby kobiet w gospodarkę cyfrową mogłoby spowodować wzrost PKB w gospodarce UE o 9 mld euro rocznie.

 

Co robimy, żeby to zmienić?

Naszym celem jest zwiększanie świadomości i tworzenie narzędzi szkoleniowych w celu zwalczania stereotypów i zachęcania większej liczby kobiet do zostania programistkami. Opierając się na naszych doświadczeniach, zdecydowaliśmy się zająć tym problemem, kierując nasze działania głównie do specjalistów zajmujących się wsparciem zatrudnienia, którzy są pierwszym punktem kontaktu dla kobiet próbujących znaleźć nowe zatrudnienie. Dlatego nasz projekt wzmacnia specyficzne kompetencje specjalistów zajmujących się przekwalifikowaniem kobiet w zawodach związanych z programowaniem.

 

 

 

Dlatego zbudowaliśmy strategiczne partnerstwo współpracy na rzecz innowacji w ramach programu Erasmus +, finansowanego przy wsparciu Komisji Europejskiej. Pięć organizacji z Finlandii, Francji, Malty i Polski połączyło siły, aby stworzyć bezpłatną platformę szkoleniową dla specjalistów zajmujących się wsparciem zatrudnienia, którą Państwu tutaj przedstawiamy.

Wybrane narzędzia

 

Ta bezpłatna platforma oferuje specjalistom ds. wsparcia zatrudnienia następujące narzędzia:

 • Referencje przekwalifikowanych kobiet, aby można było z pierwszej ręki dowiedzieć się, co motywuje kobiety do podjęcia decyzji o zawodzie programistki.
 • Animacja edukacyjna, która omawia stereotypy dotyczące zawodów programistycznych i oferuje wsparcie.
 • Zestaw mini-nagrań wideo, które pokazują zawód programisty w innym świetle, z perspektywy kobiet, które przed zostaniem programistkami były nisko wykwalifikowane lub bezrobotne.
 • Moduł e-learningowy skierowany do specjalistów ds. zatrudnienia, aby pomóc im we wprowadzaniu kobiet do zawodu programistki oraz zapewnić im przydatne narzędzia codziennego użytku. 
 • Gra, która przedstawia różne scenariusze pracy dla kobiet w celu nauczenia się dobrych praktyk podczas ich przekwalifikowania.
 • Zestaw narzędzi, który zwiększa znaczenie i uznanie tych szczególnych kompetencji dla specjalistów ds. Integracji.

 

Na podstawie strategii Europa 2020

Nasz projekt jest zgodny ze strategią Europa 2020 i agendą cyfrową. Oprócz oferowania wsparcia odbiorcom docelowym, projekt ten będzie sprzyjał integracji płci, ograniczeniu niedopasowania umiejętności i niedoborów pracowników w sektorze cyfrowym oraz poprawie różnorodności płci w zawodzie programisty. Ponadto będzie wspierać cyfrowe firmy i ośrodki szkoleniowe, które chcą przyciągnąć kobiety w swojej dziedzinie. Becoming a Woman Coder promuje innowacje społeczne poprzez feminizację „męskich” zawodów i dąży do podniesienia umiejętności kobiet o niskich kwalifikacjach.

 

 

BWC-IO1-Polish

Download

53 thoughts on “O Projekcie

 1. Pingback: the help essay
 2. Pingback: acarbose cirrhosis
 3. Pingback: cost of ivermectin
 4. Pingback: generic stromectol
 5. Pingback: viagra 300mg
 6. Pingback: animal porn
 7. Pingback: animal porn
 8. Pingback: ananın amı
 9. Pingback: porn
 10. Pingback: child porn

Comments are closed.